مفهوم کارآفرینی

 

مفهوم کارآفرینی

کارآفرین کیست؟

واژه کارآفرین یا Entreprenrur واژه فرانسوی است و ترجمه تحت لفظی آن واسطه یا دلال است . واژه نامه  « وبستر» کارآفرین را کسی می داند که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل نماید.

کارآفرین ، فردی است نو آور یا توسعه گر است که فرصتها را تشخیص می دهد و آن فرصت ها را به ایده های عملی و قابل فروش تبدیل می کند . او اندیشمندی مستقل است که جرات می کند در محیطی از رویدادهای متداول متفاوت باشد .

« هر وقت کسی گمان کرد احتیاج به تلاش ندارد باید آرامگاه خود را آماده کند .»

اصطلاح کارآفرین در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار « ژوزف شومپیتر» به کاربرد . این اقتصاد  دان که اورا پدر علم کارآفرینی می نامند ، کارآفرینی را مهمترین عامل توسعه اقتصادی دانسته و معتقد است ، کارآفرین یک مدیر صاحب فکر و ابتکار است که همرا ه با خلاقیت ، ریسک پذیری ، هوش ، اندیشه و وسعت دید ، فرصت های طلایی می آفریند . او قادر است با نوآوریها تحول ایجاد کند و یک شرکت زیان ده را به سوددهی برساند .

 انواع کارآفرینی :

1-     کارآفرینی فردی ( مستقل)

2-     کارآفرینی سازمانی 

اهمیت و نقش کارآفرینی

توسعه ، همیشه مطابق روندهای طبیعی اتفاق نمی افتد یک کشور ممکن است منابع خوبی داشته باشد اما از آنها استفاده درستی نشده یا حتی بلا استفاده مانده باشد . استفاده مناسب از منابع تولید ، کالای اقتصادی ورشد و توسعه از طریق فعالیت های کارآفرینانه امکان پذیر است . این امر میسر نیست مگر با وجود کارآفرینانی که توانایی سازماندهی عوامل تولید و ایجاد فعالیت کارآفرینی را داشته باشند .

 وجود کارآفرینان و فرآیند کارآفرینی به طور کلی برای هر جامعه دارای سه نوع منفعت

می باشد که عبارتند از :

1-     رشد اقتصادی

2-     افزایش بهره وری

3-     خلق و تکنولوژی ها ، محصولات و خدمات جدید.

نتیجه دیگری که انجمن کارآفرینی در مطالعات خود به آن دست یافت ، مربوط به نقش کارآفرینان در خلق تکنولوژیها ، محصولات و خدمات جدید است . بسیاری از افرادی که با خلاقیت ، محصولات ، خدمات و تکنولوژی جدید را خلق می کنند ، کسانی هستند که از شرکت های بزرگ اخراج شده و پس از آن با نوآوری به یک کارآفرین تبدیل شده اند.

 « زندگی کارآفرینانه مثل رانندگی با سرعت بالا در جاده یخبندان است ، زندگی که هرکس پا در آن بگذارد سنگهای زیادی به طرفش پرتاب می شود سنگهایی از طرف اقوام ، مردم کوچه و بازار ، همکاران ، زیر دستان ، بالا دستان ، دوستان و ... از طرف همه کسانی که کلیشه ای فکر می کنند  ،

اما اگر کسی با این سبک زندگی آشنا شده باشد و آن را پذیرفته باشد به مرور یاد می گیرد که چطور با این سنگها خانه بسازد ، خانه ای که وقتی ستون های آن زده شد همه مخالفین برای نوشتن نام خود بر سر در آن به صف می شوند .»

 

/ 0 نظر / 38 بازدید