شعار بزرگ ژاپنی ها:

شعار بزرگ ژاپنی ها:

اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد, تو هم می توانی آن را انجام دهی.

اگر هیچ کس نمی تواند کاری را انجام دهد, تو باید آن را انجام دهی.

  نسخه ایرانی این شعار:

اگر کسی می تواند کاری را انجام دهد, اجازه بده آن را انجام دهد.

اگر کسی نمی تواند کاری را انجام دهد, چرا ما وقتمان را برای آن تلف کنیم؟!!!!

/ 1 نظر / 87 بازدید
مهران میر

خواهر عزیز ایقدر سمپاشی بر علیه ایرانی صورت می گیرد که از وبلاگ فنی حرفه ای که مرکز آموزش کارآفرینی است این صحبتها و حکایتها بعید بود شاید راست باشد اما ما باید پالس مثبت بدهیم و درس های تغییر را آموزش بدهیم