حجم سازدرجه 2

       نام دوره : حجم ساز درجه 2

       کد استاندارد مهارتی و آموزشی : 2/2/24/61-1

       1-شرایط و معیارهای پذیرش کارآموز

- حداقل شرایط جسمانی ، فرد مورد نظر باید دارای سلامت کامل روانی و جسمانی مناسب با شغل مربوط باشد .

- حداقل مدرک تحصیلی : پایان دوره راهنمایی

- جنسیت : هم زنان و هم مردان از این دوره استقبال می کنند .

2- مهارت و داشتن پیش نیاز : این دوره مهارت و پیش نیاز خاصی لازم ندارد ولی ذوق هنری موجبات تضمین موفقیت است .

3-مدت دوره : طول دوره 656 ساعت است که 104 ساعت نظری و 552 ساعت آموزش عملی می باشد.

4- محتوای دوره : فرد در این دوره با استفاده از انواع مغار ، انواع سوهان ، گل رس ، گچ و سایر ابزار مورد نیاز حچم سازی همچنین ابزار طراحی و رسم توانایی طراحی احجام هندسی منظم و نامنظم ، تهیه گل ، ایجاد یک سطح معین با گل ، و تجربه عملی نقطه  ، خط و سطح روی گل ، ایجاد انواع سطح با گچ ، ایجاد انواع حجم با گچ ، ایجاد انواع حجم با گچ ، ایجاد انواع حجم مخلوط خاک سنگ و گچ ، ایجاد انواع حجم با گل از روی الگو ، طراحی آناتومی انسان ، مدل سازی با گل ، قالب گیری ، ریخته گری با مواد سرد ، طراحی آناتومی حیوانات ، پرندگان و چهار پایان و پرندگان با خمیر روغنی و موم صنعتی و ایجاد نقش برجسته را آموزش می بیند.

5-دوره های مرتبط و یا هم خانواده : نقاشی دیواری ، طراحی و نقاشی

6-مدرک اعطایی : فرد پس از گذراندن این دوره و موفقیت در آزمون سازمان موفق به اخذ گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای درجه 2       می گردد.

7-سیر ارتقاء و تکمیل مهارت ، مهارت آموخته می تواند در صورت تمایل با شرکت در دوره حجم ساز درجه 1  ارتقاء مهارت پیدا کند .

8-چشم اندازهای شغلی دوره ، با توجه به تنوع و فراوانی کاربرای این دوره فرد می تواند بصورت خود اشتغالی در یک کارگاه کوچک یا حتی یک کارگاه خانگی به عنوان استاد کار یا مدیر مشغول به کار شود .

9-چشم اندازهای استخدامی دوره : مهارت آموختگان با طی این دوره می توانند با توجه به بازار کار موجود به صورت یک حجم ساز نیمه ماهر و ماهر به صورت مزد و حقوق بگیری به فعالیت بپردازد.

10-سایر اطلاعات مهم و ضروری : با توجه به ظرافت و حساسیت این دوره فرد مورد نظرباید دارای دقت و تمرکز بالایی در این کار باشد تا بتوانند دستاورد قابل ملاحظه ای به بازار عرضه نماید .

/ 0 نظر / 100 بازدید