پرسشنامه کارآفرینی

تست های زیر به شما کمک می‌کند دریابید آیا یک کارآفرین هستید یا نه؟ فقط با خود

((صادق باشید و  به خاطر داشته باشید بدترین دروغ‌ها دروغ به خود است.))

تست کارآفرینی (1)

برای هریک از بیست و پنج پرسش که در زیر مطرح شده چند پاسخ ارائه گردیده است. پاسخی را که بیشتر با وضعیت شما تطبیق می‌کند نشانه‌گذاری کنید و امتیاز آنها را (براساس نمره‌گذاری‌های راهنمای انتهای تست) با هم جمع کنید. امتیاز بیشتر به معنای برخورداری از استعداد کارآفرینی بیشتر است.

1- وضعیت کاری والدین شما چگونه بوده است؟

الف) هر دو کار می‌کرده اند، بیشتر موارد برای خودشان کار کرده‌اند.

ب) هر دو کار می‌کرده‌اند، فقط بخشی از کارهایشان برای خودشان بوده است.

پ) یکی از والدینم بیشتر برای خودش کار کرده است.

ت) یکی از والدینم بخشی از کارهایش برای خودش بوده است.

ث) هیچ یک از والدینم هرگز برای خود کار نکرده است.

2- آیا تا کنون از شغلی هم اخراج شده‌اید؟

الف) بله. بیش از یکبار

ب) بله. یکبار

پ) نه

3- روند شغلی شما چطور بوده است؟

الف) عمدتاً در تشکیلات اقتصادی کوچک (کمتر از صد نفر) بوده است.

ب) عمدتاً در تشکیلات اقتصادی متوسط (100 تا 500 نفر) بوده است.

پ) عمدتاً در مراکز تجاری بزرگ (بیش از 500 نفر) بوده است.

4- آیا قبل از بیست سالگی مرکز اقتصادیی را تأسیس کرده‌اید؟

الف) بسیار

ب) کم

پ) هیچ

5- اکنون چند سال دارید؟

الف) 30 - 21

ب) 40 - 31

پ) 50 41

ت) به بالا

6- موقعیت شما بین خواهران و برادران چگونه است؟

الف) بزرگترین

ب) میانی

پ) کوچکترین

ت) حالت دیگر

7- وضعیت تأهل شما چگونه است؟

الف) متأهل

ب) جدا شده

پ) مجرد

8- بالاترین سطح تحصیلات رسمی شما چیست؟

الف) زیر دیپلم

ب) دیپلم

پ) لیسانس

ت) فوق لیسانس

ث) دکترا

9- انگیزه اصلی شما در راه‌اندازی تشکیلات اقتصادی چیست؟

الف) کسب پول

ب) دوست ندارم برای دیگری کار کنم

پ) کسب شهرت

ت) برای فرو نشاندن انرژی اضافی

10- رابطه شما با پدر یا مادرتان که بیشتر درآمد خانواده را تأمین می‌کند، چطوراست؟

الف) تصنعی (رسمی)

ب) راحت

پ) رقابتی

ت) رابطه‌ای وجود ندارد

11- بین سخت کار کردن و تند کار کردن کدام یک را انتخاب می‌کنید؟

الف) سخت کار کردن

ب) هوشمندانه کار کردن

پ) هر دو حالت

12- برای مشورت در مورد یک موضوع مدیریتی حساس به چه کسانی اتکا می‌کنید؟

الف) تیم‌های مدیریتی داخلی

ب) متخصصان مدیریتی خارجی

پ) متخصصان امور مالی خارجی

ت) هیچ کس جز خودم

13- در مسابقات شرط بندی روی کدام یک از موارد زیر شرط بندی می‌کنید؟

الف) 10 به 1

ب) 3 به 1

پ) 2 به 1

14- کدام یک از عوامل زیر برای راه‌اندازی تشکیلات اقتصادی لازم و کافی است؟

الف) پول

ب) مشتری

پ) ایده یا محصول جدید

ت) انگیزه و سخت کار کردن

15- اگر کشتی‌گیر بودید و فرصت می‌یافتید با فهرمان ملی کشور یک بار مسابقه دهید.

الف) این فرصت را از دست می‌دادید، زیرا او به راحتی شما را شکست می‌دهد؟

ب) مبارزه را قبول می‌کردید، اما بر سر آن پول نمی‌گذاشتید؟

پ) حقوق یک هفته خود را بر سر بردن شرط بندی می‌کردید؟

ت) بر احتمالات دل می‌بستید، شرط بندی کلانی می‌کردید و تلاش می‌کردید تا حادثه‌ای بیافرینید؟

16- شما خیلی سریع "دلبسته"

الف) ایده‌های جدید برای تولید می‌شوید؟

ب) کارکنان جدید می‌شوید؟

پ) ایده‌های جدید برای ساخت می‌شوید؟

ت) طرح‌های مالی جدید می‌شوید؟

ث) همه موارد بالا

17- شخصیت دلخواه شما صاحب کدام یک از ویژگی‌های زیر است؟

الف) با‌هوش و پر انرژی

ب) باهوش و تنبل

پ) خنگ اما پر انرژی

18- دلیل بهتر اجرا شدن کارهای شما چیست؟

الف) همیشه سر وقت حاضر می‌شوید.

ب) به طور خیلی دقیق سازماندهی می‌کنید.

پ) همه چیز را به خوبی ثبت می‌کنید.

19- از بحث کردن در مورد کدام موضوع بیزار هستید؟

الف) مشکلات مربوط به کارکنان.

ب) مشخص کردن صورتحساب مخارج

پ) شیوه‌‌ای مدیریتی جدید

ت) آینده تشکیلات اقتصادی

20- فرض کنید در انتخاب موارد زیر آزاد هستید، کدام یک را ترجیح می‌دهید؟

الف) انداختن تاس با شانس بردن 1 به 3

ب) کار کردن روی مشکلی که احتمال حل شدن 1 به 3 باشد.

21- چنانچه قرار باشد بین حرفه‌های رقابتی زیر یکی را انتخاب کنید، کدام یک را انتخاب خواهید کرد؟

الف) گلف حرفه‌ای

ب) فروش

پ) مشاوره پرسنلی

ت) تدریس

22- چنانچه مجبور شوید یک نفر شریک انتخاب کنید، دوست خود را بر می‌گزینید یا فرد غریبه‌ای که در زمینه کاری شما تخصص دارد؟

الف) دوست نزدیک

ب) فرد غریبه متخصص

23- شما چه موقع از بودن با مردم خوشحال خواهید بود؟

الف) زمانی که می‌توانید کار هدفمند انجام دهید.

ب) زمانی که می‌توانید کار متفاوت و جدیدی انجام دهید.

پ) همه اوقات، حتی زمانی که کار برنامه‌ریزی شده‌ای ندارید.

24- در موقعیت‌های بازرگانی که نیاز به عمل وجود داشته باشد، کدام یک از افراد زیر مفید‌تر خواهند بود؟

الف) موافق

ب) موافق با یک سری شروط

پ) ناموافق

25- در یک بازی رقابتی، دل مشغولی شما:

الف) بهتر بازی کردن است.

ب) برد و باخت است.

پ) هر دو مورد بالاست.

ت) هیچ یک.

 

 

 

نمره‌گذاری

1) الف) = 10   ب) = 7    پ) = 5     ت) = 5   ث) = 0                                                                       

2) الف) = 10   ب) = 5     پ) = 0                                                                                                                       

3) الف) = 10    ب) = 5    پ) = 0 

4) الف) = 10    ب) = 7    پ) = 0                                                                                    

5) الف) = 8    ب) = 10   پ) = 5   ت) = 2                                                                                                     

6) الف) = 15  ب) = 2    پ) = 0   ت) = 0                                                                                                    

7) الف) = 0   ب) = 2     پ)=2                                                                                                                                

8) الف)= 2 ب) = 3    پ) = 10 ت) = 8 ث) = 4                                                                                    

9) الف) = 0   ب) = 15 پ) = 0  ت) = 0                                                                                                                      

10) الف) = 10  ب) = 5   پ) = 10 ت) = 5                                                                                                           

11) الف) = 0   ب) = 5   پ) = 10                                                                                                       

12) الف) = 0   ب) = 10  پ) = 0    ت) = 5                                                                                        

13) الف) = 0   ب) = 2   پ) = 10  ت) = 3                                                                                                   

14) الف) = 0  ب) = 10   پ) = 0 ت) = 0                                                                                     

15) الف) = 0 ب) = 10  پ) = 3   ت) = 0                                                                                                   

16) الف) = 5  ب) = 5   پ) = 5   ت) = 5   ث) = 15                                                                             

17) الف) = 2  ب) = 10   پ) = 0                                                                                                                       

18) الف) = 5  ب) = 15 پ) = 5                                                                                                                                                         

19) الف) = 8   ب) = 10    پ) = 0  ت) = 0   پ) = 2                                                                                                                                                      

20) الف) = 0 ب) = 15

21) الف) = 3 ب) = 10 پ) = 0 ت) = 0

22) الف) = 0 ب) = 10

23) الف) = 3 ب) = 3 پ) = 10

24) الف) = 10 ب) = 2 پ) = 0

25) الف) = 8 ب) = 10 پ) = 15 ت) = 0

 مجموع امتیازهایی را که از 25 پرسش ارائه شده به دست آورده‌اید.

اگر بین 230 تا 280 باشد، شما کارآفرین موفق (Successful Entrepreneur) هستید.

اگر بین 195 تا 229 باشد، شما کارآفرین (Entrepreneur) هستید.

اگر بین 180 تا 194 باشد، شما کارآفرین نهفته (Latent Entrepreneur) هستید.

اگر بین 165 تا 179 باشد، شما کارآفرین بالقوه (Potential Entrepreneur) هستید.

اگر بین 150 تا 164 باشد احتمال کارآفرین بودن شما ضعیف است (Borderline Entrepreneur)

و اگر زیر 150 باشد درصد کارآفرین بودنتان صفر است (Hired Hand) به شمار می‌آیید.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 182 بازدید
مهدیه

سلام درکمال ناامیدی این نظر رو مینویسم! می خواستم ازشما بپرسم که اینپرسشنامه ازپرسشنامه های معتبر هست یا دانشجویی تهیه نموده اید؟ اگر معتبر هست میتونید بفرمایید ازچه منبعیه؟