جملات مشاوره ای

 1. برای دست یابی به نتایج بهتر، لزوماٌ نیاز به صرف هزینه های بیشتر نیست .
 2. لزومی ندارد که همکارانمان در همه زمینه ها مانند ما فکر کنند ، کافی است در کار ، هدف های مشترک داشته باشیم .
 3. با داشتن هدف ، مشکلات الهام بخش خواهند بود .
 4. بزرگی را به کسی نمی بخشند ، باید آن را به دست آورد .
 5. هیچ کار بزرگی بدون اراده میسر نشده است .
 6. بیایید بجای سخت کوشی ، هوشمندانه تر کار کنیم .
 7. خرج کردن در آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است .
 8. هیچسازمانی قادر نیست تنها با مهارت های یک نفر رشد کند .
 9. آیا برای مسئولیتی که دارید هدف گذاری کرده اید ؟
 10. امروز تنها زمانی است که می توان در آن کاری انجام داد . دیروز گذشت و برای فردا نیز تضمینی وجود ندارد .
 11. برای رسیدن به هدف ، به چه مهارت هایی نیاز داریم ؟
 12. مراقب افکارمان باشیم ، چون به رفتارمان تبدیل می شود ، مراقب رفتارمان باشیم چون به عادات مان تبدیل می شود ، مراقب عاداتمان باشیم چون به شخصیت مان تبدیل می شود .
 13. همیشه قبل از نهایی کردن یک تصمیم ، تبعات آن را در نظر بگیرید .
 14. بزرگ بیندیشید تا بزرگ عمل کنید .
 15. برای تصمیم گیری از کامل ترین ، صحیح ترین و جدیدترین اطلاعات استفاده کنید .
 16. به جای تکرار مشکلات راه حل ارائه کنیم .
 17. آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشد خود پایان داده اید .
 18. اگر همیشه به کاری بزرگ فکر کنیم ، توان انجام آن را نیز خواهیم یافت .
 19. کارکرد و نتایج خوب ، پیامد هدف گذاری خوب است .
 20. در مسئولیتی که بر عهده گرفته ایم ، مهمترین کارها را در اولویت قرار دهیم .
 21. برای تصمیم گیری آگاهانه به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بپردازید .
 22. داشتن هدف کمک می کند تا در میان انبوهی از کارها ، اولویت ها را شناسایی کنیم .
 23. اگر در کار خود هدف نداشته باشید ، به باتلاق یکنواختی فرو خواهید رفت .
 24. خواسته هائی را که نتوان به صورت کمی و قابل اندازه گیری بیان کرد ، هدف نیستند ، بلکه آرزو هستند .
 25. با خود روراست باشید ، نقاط ضعف و اشتباهات خود را بپذیرید .
 26. برای تسریع در حل مشکلات سازمان ، گروه های حل مسئله در سازمان تشکیل دهیم .
 27. در کار گروهی ، همه افراد باید درک روشنی از هدف داشته باشند .
 28. در پایان هر روز ، هر هفته و هر ماه ، میزان موفقیت خود را اندازه بگیرید .
 29. همه اقدامات ما باید به نوعی ما را در رسیدن به هدفی که داریم ، یاری دهند .
 30. از هر گامی که بر می دارید چه نتایجی را برای رسیدن به هدف انتظار دارید ؟
 31. برنامه ریزی آموزشی باید به گونه ای باشد که کارکنان ، آموزش های لازم را قبل از اینکه به آن نیاز پیدا کنند ، فرا گیرند .
 32.   اگر برای رسیدن به هدف خود ، زمان بندی نداشته باشیم ، مانند آن است که هدفی نداریم .
 33. عمل مسئولانه نتیجه آگاهی حاصل از پردازش اطلاعات است .
 34. اگر بتوانید آینده مطلوبتان را تجسم کنید ، راهی برای رسیدن به آن خواهید یافت .
 35. تجربه ، معلم خوبی است ولی حق التدریس بالایی دارد .
 36. موفقیت های بزرگ معمولاٌ با شروعی کوچک همراهند .
 37. هیچ کاری بدون اراده میسر نشده است .
 38. موفقیت اغلب باعث غرور و غرور باعث شکست می شود .
 39. فکر عامل اولیه تحول و دستاوردهای آدمی است .
 40. درخت تنومند از یک دانه کوچک به وجود می آید و یک سفر هزار کیلومتری با یک قدم کوچک آغاز می شود .
 41. برای پیروزی شیطان ، کافی است آدم های خوب دست روی دست بگذارند .
 42. آن هایی که از جای خود می جنبند ، گاهی می بازند و آن هایی که نمی جنبند ، همیشه می بازند .
 43. اگر همه چیز مهم باشد پس بدان که هیچ چیز مهم نیست .
 44. مدیران پیروزمند دنیای امروز ، رمز پیروزی سازمان خود را بهره مندی از انسان های فرهیخته می دانند .
 45. نقش مدیر این است که به درون فرد نفوذ کند و هوشمندی بی همتای او را کشف کند و به عملکرد تبدیل نماید .
 46. شاگرد تنبل یا ضعیف وجود ندارد ، تنها چیزی که وجود دارد معلم خوب یا ضعیف است .
 47. زندگی ارزشمند تر از آن است که تنها به امید فرا رسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم .
 48. نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور .صدای کردار ، از صدای گفتار بلند تر است .
 49. خواستن کافی نیست ، باید کاری کرد .
 50. جلسه ای که خوب اداره نشود ، حاصلی جز اتلاف زمان ندارد .
 51. دنیا از آن کسانی است که برای تصاحب آن با خوش خلقی و اطمینان ، گام بر می دارند .
 52. سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم .
 53. بزرگ بیندیشید تا بزرگ زندگی کنید .
 54. هر زمان که بیندیشید ، " می توانم کار را بهتر از این انجام دهم " ، راه های بهتر انجام دادن آن پیدا می شود .
 55. ما نمی توانیم دیروز را تغییر دهیم ولی می توانیم فردایمان را با امروز بسازیم .
 56. انسان خردمند ، فرمانروای ذهن خویش است و انسان بی خرد بنده آن .
 57. زندگی تجسم امواج اندیشه های یک انسان در دنیای واقعیت ها است .
 58. پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است .
 59. تفکر انسان یک چتر نجات است ، تنها زمانی می تواند کار کند که باز باشد .
 60. رمز برد و پیروزی روشن است : " بکوشیم تا در یک زمینه دوبار بازنده نشویم ."
 61. بدون عشق به مردم ، نمی توان آن ها را مدیریت کرد .
 62. زندگی کوتاه تر از آن است که وقت مان را صرف تنفر از دیگران کنیم .
 63. یک موقعیت هر چقدر خوب یا بد ، بالاخره تغییر می کند .
 64. برنامه ریزی نخستین قدم برای یک گروه موفق است .
 65. مدیرانی موفق تر عمل می کنند که همواره در فکر خلق ایده ها و راه کارهای جدید هستند و می کوشند کارکنان خود را نیز به خلاقانه کار کردن تشویق کنند .
 66. سازمان ها و مدیرانی موفق اند که باور دارند همیشه یک راه بهتر وجود دارد .
 67. یادمان باشد : کسی را نرنجانیم ، غیبت نکنیم ، انتقام جو نباشیم زیرا خداوند بازتاب اعمال ما را به ما بر می گرداند .
 68. آنچه را که محکوم کنید از دست خواهید داد و به هر آنچه عشق بورزید ، به دست خواهید آورد .
 69. صداقت اساس یک ارتباط موفق است .
 70. با چشم و گوشی باز به وقایع اطرافتان نگاه کنید ، در پس هر اتفاق درسی نهفته است .
 71. امام رضا (ع ) : نیکوکاری پس اندازی جاودان است .
 72. حضرت علی (ع ) : راستگویی رحمت الهی را نازل می کند .
 73. امام حسن عسکری (ع ) : دو خصلت بالای دست ندارد : ایمان به خدا و نفع رساندن به مردم .
 74. امام حسن (ع ) : هیچ چیز مانند خوش خلقی زندگی را شیرین نمی کند .
 75. فکر ، زندگی انسان را می سازد .
 76. فکر انسان را به خدا می رساند و یا آدمی را در چنگال شیطان قرار می دهد .
 77. دنیا و آخرت تو در گرو لحظه های کیفیت اندیشه های تو است .
 78. حضرت علی (ع ) : به حساب خود برسید قبل از اینکه به حساب شما رسیدگی کنند .
 79. فکر عامل اولیه ی تحول و دستاوردهای آدمی است .
 80. قانون زندگی ، قانون باورهاست ؛ باورهای عالی سرچشمه ی  همه ی موفقیت های بزرگ است .
 81. به قول خود وفا کنید .
 82. خانه های قدیمی را پیش از آن که خانه نو را بسازید ، ویران نکنید .
 83. امام علی (ع ) : وقتی باران حسد باریدن گیرد درخت فساد می روید .
 84. امام حسن عسکری (ع ) : احتیاط اندازه ای دارد که اگر از حد فزون شد ترس خواهد بود .
 85. امام علی (ع ) : زیان کارترین مردم کسی است که بتواند حق بگوید ولی نگوید .
 86. امام باقر (ع) : هر کس بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود .
 87. امام علی (ع ) : از کار خیر خودداری مکن هر چند کسی قدر آن را نداند .
 88. امام علی (ع ) اسب ستم سوار خود را زمین می زند .
 89. کوپ مایر : هیچ کس جز خود شما نمی تواند مانع پیشرفت شما شود .
 90. آنکه عبادت خالص اش را به سوی خداوند بالا فرستد خداوند بهترین صلاحدید خود را به سوی او فرو می فرستد .
 91. بهترین شما کسانی اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامی می دارند .
 92. باور داشته باش خداوند از آسمان پایین نمی آید تا به شما مجوز موفقیت بدهد ؛ کسی که باید مجوز صادر کند خود شما هستید . خدا دیر گیرد و شیر گیرد .
 93. خدایا دعا می کنم بتوانم ترحم طلبی نکنم چرا که بین بازی در نقش یک قربانی و یا نقش یک مبارز شجاع من تصمیم گرفتم با شجاعت زندگی کنم .
 94. بیاد داشته باش همانطور که آب شکل ظرف را به خودش می گیرد ، زندگی شما هم شکل افکاری را می گیرد که در مغزتان دارید .
 95. ایمان داشته باش ؟!! همه کارها وفق مراد کسانی است که ایمان و اعتقاد به خدا دارند و ترس به دل راه نمی دهند .
 96. به خاطر داشته باش ؟! روزی 3 دقیقه خود را طوری که دوست داری در پرده ذهنت تصور کن ؛ به زودی شاهد آثار شگرف آن خواهی بود .
 97. سمبل ذهن داشته باش ؟! نه هیچ انسانی دوست توست ، نه هیچ انسانی دشمن توست ! بلکه هر انسانی معلم توست .
 98. امام جواد (ع) : 3چیز بنده را به خشنودی خدا می رساند : بسیار استغفار کردن . نرم خویی . بسیار صدقه دادن .
 99. برای خوشبختی اگر از خانه خود بیرون روی مثل این است که به دنبال سایه رفته ای .
 100. قدم من و توست که آینده را می سازد .
 101. مردم آن گونه زندگی می کنند که می اندیشند .
 102. بزرگترین کشف نسل ما این است که انسان می تواند با تغییر نگرش خود زندگی اش را تغییر دهد .
 103. آنگاه که ناامیدی بر جانت پنجه افکند به من امیدوار باش .
 104. آنگاه که دوست داری به آرزویت برسی به درگاهم دعا کن تا اجابت نمایم .
 105. نیاز جوانان به 4 میم است : مطرح بودن . مطلوب بودن . مهم بودن . مثمر ثمر بودن .
 106. روز را خورشید می سازد روزگار را ما .
 107. از آهسته رفتن نترس ؛ از بی حرکت ایستادن بترس .
 108. تا وقتی خدا هست تحمل همه چیز ممکن است و خدا همیشه هست ؛ خدا همینجاست که تو ایستاده ای .
 109. آنگاه که تو دوست داری با من هم سخن شوی نمازت را به یاد من بخوان .
 110. امام جواد (ع) 3 صفت است که در هر کس باشد پشیمان نمی شود : شتاب نکردن  . مشورت کردن . توکل به خدا به هنگام تصمیم گیری .
 111. تعلیم سیراب کردن نیست بلکه تشنه کردن است . معلوم یابی نیست بلکه مجهول یابی است . حفظ کردن نیست بلکه خلق کردن است . انبار کردن اطلاعات نیست بلکه ریشه دار کردن معرفت است .
 112. حضرت علی (ع) : کار بدون شناخت و تخصص گمراهی است .
 113. آنچه را نمی توانی فراموش کنی ببخش و آنچه را نمی توانی ببخشی فراموش کن .
 114. افراد در اثر غلبه بر دلسردی اجر خود را می گیرند .
 115. نهج البلاغه : کمترین حقی که خدا بر شما دارد این است که از نعمت های او برای انجام گناهان بهره نگیرید.
 116. شهید مهدی باکری : سرنوشت ما دست خداست ؛ فقط باید در راهش بود ، هر چه پیش آید برای اوست .
 117. هر جا که آبی جاری است ؛ حتماً در جایی دیگر از آسمان باران باریده است .
 118. شهید علی صیاد شیرازی : انسان باید در فراز و نشیب ها توکلش به خدا و لنگرش نماز باشد تا بتواند خودش را حفظ کند .
 119. شهید ابراهیم همت : شهادت بهترین و روشن ترین معنی حقیقی توحید است .
 120. امام علی (ع) : چشم بسته قضاوت نکنید و مردم را بدون دلیل که از زبان دیگران شنیده اید بد نشمارید .
 121. امام علی (ع) : هرگز ندیده در شهادت ، نسنجیده در قضاوت و نفهمیده در انتقاد وارد نشوید .
 122. امام علی (ع) : ببینید و دل مبندید ، چشم بیندازید و دل مبازید که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت .
 123. لحظات شادی خدا را ستایش کن ، لحظات سختی خدا را جستجو کن ، لحظات آرامش خدا را مناجات کن و  در تمام لحظات خدا را شکر کن .
 124. رابرت کولییر : وقتی در ذهن خود این حقیقت را پذیرفتید که می توانید به تمام خواسته های خود دست یابید در کره زمین چیزی وجود ندارد که شما مالک آن نباشید .
 125. ویلیام جیمز : قانونی در روان شناسی وجود دارد که می گوید اگر در ذهن خود تصویری از آنچه می خواهید شکل دهید و آن تصویر را به مدت طولانی در آن جا نگه داری کنید ، به زودی همانی خواهید شد که به آن اندیشیده اید .
 126. نورمن وینسنت پیل : اگر در ذهن خود تصویری روشن و شاد از آرزوهای خود نقاشی کنید ، خود را در مسیری که به اهداف شما منتهی می شود ، قرار داده اید .
 127. کلودام بریستول : فکر ، منبع اصلی ثروت ، موفقیت ، سود مادی ، مکاشفات و اختراعات عظیم و تمام دستاوردهای عظیم است .
 128. فرانکلین دلانو روزلت : تنها مانع شناخت فردا شک و تردید های امروز ماست . بگذارید با ایمانی راسخ و قوی پیش برویم .
 129. ونیس لومباردی : کیفیت زندگی فرد با میزان تعهد او به عالی بودن تعیین می شود و مهم نیست چه زمینه ای انتخاب می کند .
 130. بن استین : روابط شخصی همچون خاک حاصل خیزی است که مبدا تمام پیشرفت ها ، موفقیت ها و دستاوردهای زندگی است .
 131. مکس ول والتز : کاری کنید که هر فکر و حقیقتی که به ذهن شما خطور می کند برایتان سود آور باشد .
 132. مکس ول والتز : کاری کنید که برای شما نتیجه دهد و سودی برایتان به وجود آورد . به موضوعات آن گونه که ممکن است و می توانند باشند فکر کنید نه آن گونه که هستند .
 133. ژوزف سوگارمن : در هر مشکی فرصتی قدرت مند نهفته است که مشکل را بدون هیچ صحبتی حل می کند . بزرگ ترین داستان های موفقیت را افرادی خلق کرده اند که مشکل را شناختند و آن را به یک فرصت تبدیل کردند .
 134. مارک تواین : در پشت هر عمل شجاعانه و روح مصمم ، معجزه یا قدرتی نهفته است که اندک افرادی را در صنعت کار و پشتکار به اوج می رساند .
 135. اورسیون اسویت ماردن : هر جا که اعتماد یا تضمین وجود نداشته باشد ، شجاعت هم نیست و نیمی از نبرد این است که آنچه را به عهده می گیریم انجام دهیم .
 136. اچ . جی . ولز : تنها معیار واقعی موفقیت ، نسبت بین آنچه باید انجام می شده و آنچه که در دست انجام است و کارهایی که انجام داده ایم است .
 137. توماس دراییر : دنیا همچون آینه ای بزرگ است . خود وجودی تان را به شما برمی گرداند . اگر دوست داشتنی و صمیمی باشید و به دیگران کمک کنید دنیا هم عشق ، دوستی و کمک را به شما بر می گرداند . دنیا همان است که شما هستید .
 138. توانایی تصمیم گیری درست از ویژگی های منحصر به فرد کارآفرینان است .
 139. کارآفرینان باید در رویکرد خود هنگام تصمیم گیری ها ، از مدیران عادی ، خلاق تر باشند .
 140. برایان تریسی : شما برای موفقیت آفریده شده اید و چنان طراحی شده اید که سطوح بالایی از احترام به نفس ، عزت نفس و غرور شخصی داشته باشید .
 141. سعی نکنید که چندین کتاب را بخوانید بلکه یک کتاب خوب را چند بار بخوانید .
 142. اوشو : به دنیا پا نهاده ای درست مانند : کتابی باز ، ساده و نانوشته ، باید سرنوشت خود را رقم بزنی ، خود و نه ، کس دیگر . چه کسی می تواند چنین کند ؟ چگونه ؟ چرا ؟ به دنیا آمده ای ! هم چون یک بذر زاده شده ای ، می توانی همان بذر بمانی و بمیری ، اما؛ می توانی گل باشی و بشکفی ، میتوانی ؛ درخت باشی و ببالی !
 143. انیشتین : اگر انسان ها در طول عمرشان میزان کارکرد مغزشان یک میلییونیم معده شان بود ، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت !
 144. اما به راستی در یک شبانه روز ما چند دقیقه فکر می کنیم ؟
 145. لقمان : بیچاره آدمی در میان دو رسوایی قرار دارد ، اول میگوید: مرا پر کن وگرنه رسوایت می کنم و چون پر شد می گوید : مرا خالی کن وگرنه آبرویت را به باد می دهم !
 146. دکتر شریعتی : انسان نقطه ایست میان دو بی نهایت : بی نهایت لجن ! بی نهایت فرشته !
 147. باور کنید هر لحظه کنج بزرگی است ! گنجتان را آسان از دست ندهید .
 148. امام علی (ع) : اصول در حکم قطب نما هستند . وظیفه قطب نما نشان دادن جهت است و اگر بتوانیم آن را به درستی بخوانیم نه راه را گم می کنیم و نه سرگردان می شویم و توجه به اصول رمز رسیدن به توانمندی است .
 149. امام علی (ع) : ریشه قوت دل اعتماد و توکل به خداست        
 150. رسول اکرم (ص) : دلها به اقتضای فطرت ،آن کسی را که به آنها نیکی کند دوست می دارند و به کسانی که به آنها بدی کنند کینه پیدا می کنند.                                                                                                                                                
 151. امام علی (ع) : درشگفتم از کسی که متصدی اصلاح مردم است امافساد نفس خودش ازدیگران بیشتراست و به اصلاح خویش نمی کوشد اما برای شایستی دیگران می کوشد.
 152. امام علی (ع) : نباید نیکوکار و بدکار در نزدتوبه یک پایه باشند که این امر نیکوکاران را از نیکویی کردن بی رغبت سازد و بدکاران را به بدی کردن وا می دارد.      
 153.   امام علی (ع) : خصوصیت برنامه ریزی روزانه این است که اولویتها در آن مشخص می شود و فرد را مقید می سازد که ذهن خود را بر آنچه مقدم است متمرکز گرداند واین باعث ذخیره زمان می شود
 154. امام علی (ع) : اگر برای ساعت روز خود  برنامه ریزی نکنید دیگران برای شما  برنامه ریزی خواهند کرد
 155. امام علی (ع) :   دور اندیشی قبل از کار انسا ن را از لغزشها حفظ می نماید .
 156. امام علی (ع) : هر روز کار همان  روز را انجام بده زیرا برای هر روز کاری است مخصوص به آن .
 157. امام علی (ع) : تدبیرنیمی از کمک و یاری است .
 158. امام علی (ع) : بقای دولتها به برنامه ریزی و چاره اندیشی در امور می باشد
 159. بحارالانوار : هنگامی که به کاری همت  گماشتی در عاقبت آن تدبیر کن اگر مایه رشد و سعادت تواست بدنبال آن برو و اگر موجب گمراهی است ازآن صرف نظر نما
 160. کنز الفوائد : کسی که انفرادی تصمیم گیرد، تصمیمش صحیح نخواهد بود.
 161.  سوره ملک ( آیه 20 ) : خدا آن است که مرگ و زندگی را آفرید تا شمارا بیازمایدکه کدام یک نیکوکارترید
 162.  رسول اکرم ( ص) : از خدا درستی و استقامت بخواهید و همراه آن درستی واستقامت در عمل وکار
 163. امام علی (ع) : تمامی کار به کامل کردن است .
 164. امام علی (ع) : به پوزشخواهی نیازمند نگشتن  گرانبها تر از اقرار به کردار بد و پوزش خواستن است .  
 165. امام علی (ع) : هر که در هنگام توانگری و تهیدستی میانه روی کند خود را در برابر مصائب و حوادث سخت روزگار آماده و (بیمه) کرده است .    
 166. امام علی (ع) : مومن شیوه اش میانه روی است و روشش پیمودن راه رشد است . 
 167. امام علی (ع) : هر کس میانه روی و اعتدال را برگزیند هلاک نمی گردد.  
 168. امام علی (ع) : برای زیرکی مرد همین بس که بر عیبها ی خویش آگاه باشد ودر خواسته هایش میانه روی کند.
 169. امام علی (ع) : هر کس میانه روی پیشه کند هزینه های زندگی بر او آسان و سبک می گردد.
 170. اعتدال به معنای شناخت راه صحیح و راه وسط و مواظبت و مشی بر آن است
 171. امام صادق (ع) : شکی نیست که عمران و آبادى در سایه اتّحاد و صمیمیّت و همکارى در میان قشرهاى جامعه به وجود مى آید
 172. رسول اکرم ( ص) : مشورت با عاقل خیر خواه برکت و رشد و توفیقی از سوی خدای بزرگ است .
 173. امام علی (ع) : تفکر رشد است و غفلت نادانی
 174. رشد یعنی بلوغ روحی و شایستگی و لیاقت پیدا کردن برای نگهداری و بهره برداری صحیح از وسائل و سرمایه های حیات .
 175. امام علی (ع) : تدبیر نیمی از هزینه زندگی است .  
 176. امام علی (ع) : تدبیر و  چاره اندیشی  قبل از شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می سازد  
 177. امام علی (ع) : تدبیر قبل از کار سبب ایمنی از لعزش است .   
 178. امام علی (ع) : کار کم به همراه تدبیر ،بیش از کار زیاد به همراه تبذیر به جای می ماند . 
 179. برنامه ریزی یعنی ترسیم وضعیت مطلوب آینده و تقسیم کار و وظایف برزمان
 180. برنامه ریزی یعنی حرکتی سریع برای رسیدن به اهداف و خواستها ،یعنی حرکت به سوی اهداف به کمک بهترین وسائل ،درکمترین زمان با رعایت اولویتها
 181. زورمند تر از کسی که برنفس خویش زور شود و زمام آن را در اختیار گیرد وجود ندارد.
 182.  امام علی (ع) : پیش از آنکه تصمیم بگیری مشور
/ 1 نظر / 34 بازدید
زهرا

خوب بود